Psychology-BG.com


 
     
  Име: Ивайло Петков Иванов  
  Описание: Като психолог основните ми дейности във фирмата са свързани с: - Организационна диагностика и консултиране - Диагностика на значимите за конкретната цел (подбор,развитие в кариерата,обучение) личностни качества - Изследвания свързани с професионалния стрес, мотивацията и удовлетвореността на служителите. Тези услуги се предлагат и за външни клиенти.  
  Град: Варна