Psychology-BG.com


 
     
  Име: Златина Борисова Терзиева  
  Описание: Набиране и подбор на персонал,провеждане на работни инструктажи,работа по мотивацията и развитието на персонала.  
  Град: Велико Търново