Psychology-BG.com


 
     
  Име: Живка Стоянова Новкова  
  Описание: Социални програми в Домове за медико-социални грижи за деца, в Домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи  
  Град: София