Psychology-BG.com


 
     
  Име: Емилия Иванова Йотова  
  Описание: Работя като педагогически съветник. Психологическото консултиране, психологическата диагностика и работата с групи ученици са най-съществената част от работата ми.  
  Град: София