Psychology-BG.com


 
     
  Име: Елена Желязкова Желязкова
Лицензиран Психолог
 
  Организация: Начално училище "Христо Попмарков"; Общинска администрация-Свиленград  
  Описание: Училищен психолог в начално училище "Христо Попмарков"; Общинска администрация-Свиленград-психолог на МКБППМН

Магистратура - ВСУ"Черноризец Храбър"- гр.Варна
 
  Град: Свиленград  
  Уебсайт: