Psychology-BG.com


 
     
  Име: Екатерина Христова Воденичарова  
  Описание: Работя с децасъс СОП и увреждания като Аутизъм, ДЦП, Даун, Хиперкинетичен синдром, агресивност и др. Извършвам психологическо консултиране по въпросите на особеностите на детското психично и поведенческо развитие;психологически изследвания, корекционна дейност с цел развитие на когнитивните процеси и др. Работя и с деца и младежи с емоционални проблеми, проблеми на възрастовото съзряване, семейна терапия, преживели насилие деца и т.н.  
  Град: Ямбол