Psychology-BG.com


 
     
  Име: Евгения Лозанова Митева  
  Описание: Зависимости, Стареене и жизнен път, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация. Умения за работа с метода на позитивната психотерапия в индивидуална и групова психотерапия. Техники за позитивно мислене и решаване на кризисни и конфликтни ситуации, за разгръщане на социални умения на личността и групата. Кризи и кризисни интервенции, психосоматика.  
  Град: Шумен