Psychology-BG.com


 
     
  Име: Евгения Иванова Джоджова  
  Описание: Занимавам се основно с подбор на персонала, обучение, мотивиране и професионално развитие, годишна оценка на персонала, възнаграждения и трудови отношения.  
  Град: София