Psychology-BG.com


 
     
  Име: Димка Кънева Косева  
  Описание: организационно консултиране по управление на човешките ресурси и организационно развитие; организационни тренинги; професионален психологически подбор на високоспециализиран персонал; професионално и кариерно консултиране.  
  Град: Стара Загора