Psychology-BG.com


 
     
  Име: Димитър Трендафилов Димов  
  Описание: Управление на Човешките Ресурси, Маркетинг, Реклама.  
  Град: Пловдив