Psychology-BG.com


 
     
  Име: Димитрана Ненова Караатанасова  
  Описание: към настоящия момент работя като Началник Отдел "Закрила на детето", първата ми професия е социален работник, завършила съм бакалавърска степен по специалността "Социална педагогика и социално подпомагане", през 2007г. се дипломирах като магистър по психология, специалност "Юридическа психология"  
  Град: Панагюрище