Psychology-BG.com


 
     
  Име: Диана Янакиева Апостолова  
  Описание: Квалификация - ВТУ "СВ.Св.Кирил и Методий"
Професионални услуги:
-индивидуални психологически консултации;
-семейно консултиране;
-помощ при кризисни ситуации;
-групи за подкрепа
-тестово изследване на личността;
-мотивационно обучение на хора с увреждания, безработни и т.н.
Зачитат се индивидуалните потребности и желания на хората. Спазват се принципите на професионална и лична тайна.
 
  Град: Поморие