Psychology-BG.com


 
     
  Име: Диана Илиева Ангелова  
  Описание: Разработване на проекти, организиране и провеждане на обучения и организационно консултиране.  
  Град: София