Psychology-BG.com


 
     
  Име: Десислава Викторова Георгиева  
  Описание: експертна оценка на психологическа пригодност за високорискови операторски професии, човешки фактори и управление на грешките, оказване на спешна психологическа помощ при критични събития, провеждане на тренинги за страх от летене  
  Град: СОФИЯ