Psychology-BG.com


 
     
  Име: Десислава Асенова Иванова  
  Описание: Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград
Институт по поведенчески стратегии, Калифорнийски университет Сан Диего
Център по зависимости и зависими поведения
 
  Град: Благоевград