Psychology-BG.com


 
     
  Име: Даниела Христова Топова  
  Описание: Магистър по психология, специалност социална приложна психология, специализация съдебна психология, СДК -Медицински университет София -Терапевтична ситуация и терапевтично поведение; Базисни умения в областта на фамилното консултиране и терапия. Вещо лице за района на Смолянски окрйжен съд.  
  Град: гр. Смолян