Psychology-BG.com


 
     
  Име: Даниела Христова Тасевска  
  Описание: Преподавател в университета във В. Търново, работа по проекти в НПО, консултиране на жени и деца, жертви на насилие, консултиране по въпроси на развитието - възрастови кризи  
  Град: В. Търново