Psychology-BG.com


 
     
  Име: Даниела Иванова Пенева  
  Описание: проучва и анализира факторите, застрашаващи психичното здраве на населението,изготвя програми за ограничаването и предотвратяването им.  
  Град: Гр. Габрово