Psychology-BG.com


 
     
  Име: Гълъбина Петрова Тарашоева  
  Описание: Провеждам индивидуална, групова и фамилна психотерапия, Кризисни интервенции, Супервизия, Организационно консултиране, Медииране при разрешаване на конфликти, Психологична помощ при преодоляване на лични, семейни, партньорски и професионални проблеми, Работа за развитие на личностовия потенциал.  
  Град: София