Psychology-BG.com


 
     
  Име: Гина Тодорова Едрева  
  Описание: Мениджър човешки ресурси - подбор, адаптация на служители, разрешаване на конфликти и др.  
  Град: София