Psychology-BG.com


 
     
  Име: Гергана Петкова Атанасова  
  Описание: Аз съм педагогически съветник. консултиране на ученици, родители, учители и ръководство по въпросите с развитието на подрастващите. Психодиагностика, посредничество при конфликти работа с институции и НПО и т.н.  
  Град: Хасково, България