Psychology-BG.com


 
     
  Име: Георги Ангелов Станков  
  Описание: Завърших СУ "Св. Климент Охридски" през 1999г. През 2005г. се дипломирах като психодрама асистент, обучаван в Институт за психодрама, индивидуална и групова психотерапия "Бернхард Ахтерберг". Мисията ми като психолог е да подкрепям клиентите си в развиването на личностния им потенциал за справяне с проблемите и за постигането на по-добро качество на живот.  
  Град: Хасково