Psychology-BG.com


 
     
  Име: Галина Танева Тодорова  
  Описание: Образование: Бакалавър – психолог ;
Магистър – психология и психопатология на развитието. Магистър – психология и психопатология на развитието.
Квалицикации : Обучение в когнитивно-поведенческа психотерапия към Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.
Обучение в практически умения за работа с личностови методики–КПВ, ТАТ, Розенцвайг, Роршах-тест, Вартег-тест към Дружество по позитивна психотерапия, Варна.
Обучение в работа тестове и методи за изследване на интелектуално- мнестична и когнитивна дейност към Медицински университет, Варна.
Психотерапевтична област : Психологическо консултиране
Индивидуално и групово консултиране
Детско-юношеско консултиране
Семейно консултиране
 
  Град: Варна