Psychology-BG.com


 
     
  Име: Галина Радева Радева  
  Описание: Ориентация - транзакционен анализ, групова динамика при персонално и организационно консултиране;
СУ Климент Охридски,специалност ПСИХОЛОГИЯ
 
  Град: Варна