Psychology-BG.com


 
     
  Име: Галина Димитрова Господинова  
  Описание: Психологичиско консултиране, зависимости, психологическа диагностика, мотивация за отказ от тютюнопушене,  
  Град: СТара Загора