Psychology-BG.com


 
     
  Име: Весела Будьониева Павлова  
  Описание: Аз работя като ресурсен учител т.е подпомагам деца със специфични обучителни потребности, интегрирани в общообразователното училище  
  Град: Враца