Psychology-BG.com


 
     
  Име: Венцислава Любомирова Димитрова  
  Описание: Проучване и подпомагане на психичното развитие и здраве на децата и учениците със специални образователни потребности и адаптирането им към образователната и социалните системи; невротерапевт по метода Биофийдбек невротренинг - метод за трениране на мозъчната активност на принципа на обратната връзка.  
  Град: Велико Търново