Psychology-BG.com


 
     
  Име: Васка Димитрова Узунова  
  Описание: ПОДБОР ВА КАДРИ ЗА СИСТЕМАТА И РАБОТА СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЗАТВОРИТЕ, СЛЕДСТВЕНИТЕ АРЕСТИ И ПРОБАЦИОННИТЕ СЛУЖБИ.  
  Град: СОФИЯ