Psychology-BG.com


 
     
  Име: Борислав Емилов Славчов  
  Описание: Старши асистент по Психологически измервания, Организационна психология, Професионална психодиагностика и Психология на управлението
Консултант и обучител на свободна практика в областта на Развитие на човешките ресурси, Кариерно консултиране, Разработване и управление на проектипо Европейски програми.
Председател на Сдружение на младите психолози в България "4-ти Април"
 
  Град: Благоевград