Psychology-BG.com


 
     
  Име: Биляна Константинова Георгиева  
  Описание: специалист "Човешки ресурси" - подбор на персонал, обработване на биографии на кандидати, интервю, тестове за подбор и представяне пред клиенти  
  Град: София