Psychology-BG.com


 
     
  Име: Анна Николаева Николова  
  Описание: Психологическо консултиране за жертви на насилие, групи за взаимопомощ, психологическа оценка на риск и потребности на жертви на насилие, водене на случай  
  Град: Варна