Psychology-BG.com


 
     
  Име: Анжелина Константинова Ненова  
  Описание: Провежда психологическо консултиране и психотерапия на хора с психични разстройства от групата на шизофрениите, остри и преходни психотични разстройства, шизоафективни разстройства, разстройства на настроението (афективни разстройства) с маниен и депресивен епизод или само депресивни разстройства. Провежда психотерапия на фобийни тревожни разстройства, паническо разстройство, генерализирано тревожно разстройство и други тревожни разстройства, обсесивно-компулсивно разстройство, реакции на тежък стрес, посттравматично стресово разстройство и разстройство на адаптацията. Работи психотерапевтично в ситуации на загуба на близък човек поради раздяла или смърт, загуба на здраве, загуба на работа, статут и себеуважение. Освен психични разстройства, психотерапевтично се третират и разстройства на личността. За нуждите на успешната терапия, в някои от случаите се ползват консултации с психиатър или пълна екипна работа между пациент, психолог, психиатър и помагащо обкръжение. Извършва психодиагностика за наличие на органични увреди на мозъка, наличие на деменция, психодиагностика на личностовото функциониране, диагностика на когнитивните функции (предимно памет и внимание) и диагностика на IQ (индивидуалният интелектуален коефициент). Психодиагностиката е базирана на стандартизирани методики и служи пред органите за оценка на трудоспособността и комисиите за трудоустрояване по болест – ТЕЛК. Изготвя "Експертно становище от психолог", което служи пред органите на различни държавни институции, включително и пред органите на съдебната власт. Консултациите се осъществяват след предварително записване на тел. 0878 82 62 11 или тел. 0886 154 897. Приемът е в гр. София, жк. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ №22, ет 1 УСЛУГИ И ТАКСИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ - 40 лв. ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ НА ПЕНСИОНЕРИ ПО ВЪЗРАСТ ИЛИ ПО БОЛЕСТ - 20 лв. ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ И ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ ОТ ПСИХОЛОГ ЗА ТЕЛК/НЕЛК, СЪДА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ - 50 лв. ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТ (само в случаите на заболяване в терминален/последен/ стадий на болестта и при неподвижни пациенти, преминаващи пред ТЕЛК/НЕЛК) - 90 лв.  
  Град: София