Psychology-BG.com


 
     
  Име: Анета Евгениева Йорданова  
  Описание: Индивидуални консултации на хора, преживели насилие; психодинамична психотерапия; клинична социална работа по случай;изготвяне и работа по проект  
  Град: Перник