Psychology-BG.com


 
     
  Име: Александър Василев Кръстев  
  Описание: Ресурсен психолог-работа с деца със СОП Работа в НПО маргинални групи, пенитенциарни, превенция на стреса сред полицеийски и пробационни служители  
  Град: Плевен