Psychology-BG.com


 
     
  Име: Александра Димитрова Найденова  
  Описание:

От 1999г. до сега работи в областта на индивидуалното, групово и организационно консултиране. През 2005г. създава консултантска агенция Аликорн-Консулт ЕООД.

Области на компетенции:

1) Дълбинната психотерапия към Българско общество по аналитична психология К.Г.Юнг (Bulgarian Development Group, IAAP ), в рамките на международен проект към International Association of Analytical Psychology /IAAP/ и Foundation of Analytical Psychology in Eastern Europe.
2) Сравнителното религиознание и митология към департамента по Средиземноморски и източни изследвания към НБУ, София.
3) Психометрични методики за психодиагностика.
4) Интерактивни методи за обучение на възрастни
5) Управление на човешките ресурси
6) Писане и управление на европейски проекти към Американския университет, България
 
  Град: Бургас