Psychology-BG.com


 
     
  Име: Аделина Иванова Атанасова  
  Описание: Работа с децата, провеждане на дискусии и провеждане на различни ролеви игри и тестове.  
  Град: Правец