Psychology-BG.com


 
     
  Име: Силвия Борисова Цветкова
Лицензиран Психолог
 
  Организация: Медицински университет Плевен, Факултет 'Обществено здраве'  
  Описание: Доцент - Преподавател.
Доктор по специална психология
Преподавател по Психология на развитието, психология в образованието, Психология на аномалното развитие.
 
  Град: Плевен  
  Уебсайт: