Psychology-BG.com


 
     
  Име: Ваня Савова
Лицензиран Психолог
 
  Организация: Център за личностно развитие VitoSha  
  Описание: Сфери на работа: Повтарящи се неуспехи (ART-IUI, IVF/ICSI/IMSI), репродукция с участието на трета страна (донорство на яйцеклетки: реципиентки, проблеми на анонимността и откритостта при донорството, гестационно сурогатство (заместваща бременност), запазане на фертилитета, замразяане на яйцеклетки по социални причини, бременност след асистирана репродукция, повтарящи се спонтанни аборти (вкл. „missed”), родителство след АРТ, нарушения на привързаността.  
  Град: София  
  Уебсайт: ЦЛР Витоша