Psychology-BG.com
 

 
   
  Николай Стефанов Петров, СУПЗ "Еленова Грънчарова"; Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Горна Оряховица, Горна Оряховица; България
  Жулиета Иванова Темникова, Специализирана Болница за лечение на деца с церебрална парализа "Св.София" ООД, София
  Стоян Йорданов Личев, ДКЦ "Дъга-2002" ООД София, София 1000
  Виктория Кирилова Григорова, , Пловдив
  д-р Десислава Петкова Кателиева, специалист по спешна медицина,лекар - кординатор в Център за спешна медицинска помощ гр .Варна, варна
  Даниела Дончева Йорданова, ПУ"Св.Т.Търновски", Велико Търново
  Дамяна Христова Илиева, СУ " Св.Климент Охридски",
  Нели Иванова Добрева, СУ Климент Охридски,
  Весела Будьониева Павлова, ПУИ"д-р П. Берон", Враца
  Наталия Николова Борисова, Софийски университет,специалност Психология,
  Светлана Пламенова Топалска, Великотърновски университет,
  Силвия Кръстева Йорданова, Превенция на деца с девиатно поведение, Варна, Район "Вл. Варненчик", Варна
  Петрана Александрова Александрова, ГПЧЕ"Васил Карагьозов", Ямбол
  Михаил Григоров Гърков, Център за изучаване на масите, Рим
  Стела Ивалинова Вътева, Нов български университет, София
  Мария Иванова Пенчева, "Сани Роял Хоум"ЕООД, Варна
  Мария Апостолова Апостолова, "Експириенс Травел"ООД, Варна
  Нина Францова Стойчева, Частна практика, Пловдив
  д-р Венета Веселинова Никифорова, Медицински Център - психотерапевт
МСИ - преподавател по психология, София
  Юрий Павлов Янакиев, ловдивски университет “Паисий Хилендарски” - Катедра “Педагогика, психология и социални дейности”, Пловдив
 
  << | 1 | 2 | 3 |  >>