Psychology-BG.com
 

 
   
  Пламен Петев Бояджиев, София, София
  Веселина Яниславова Неделчева, Сдружение"Доза обич", "Ръка за ръка"ООД, Бургас
  Цанка Златева Попзлатева, СУ "Св. Кл. Охридски", 1700 София
  Илияна Богданова Николова, Частна практика, Велико търново
  Десислава Томиславова Тодорова, Институт по психология - МВР , Перник
  Петя Димитрова Събева, Център за личностно развитие, ЧЕУ и ЧДГ, Варна
  Иво Давидов Попиванов, 1) Laboratory for neuro- and psychophysiology, KU Leuven, Belgium; 2) Лаборатория по сетивнодвигателни и когнитивни процеси към Институт по Невробиология, БАН; , София
  Елена Николаева Дражева, Петрол, София
  Мая Здравкова Иванова, Профайлър консулт, Велико Търново
  Иван Илиянов Гогев, СОУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ" град Русе, Русе
  Катерина Иринчева Турлакова, Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;
Кабинет по психология, психодиагностика, психотерапия, Варна
  Слава Маринова Ганчева, ОУ "Хр. Смирненски", гр. Карнобат, обл. Бургас, Карнобат
  Маргарита Седефчева Маринова, Логопедичен център - София, 1421, София ул. Милевска планина 9Б
  Райна Христова Матева, МБАЛ"Св. Марина"ЕАД, Варна
  Катя Георгиева Стоянова, УМБАЛ "Александровска" ,Неврологична клиника , Кабинет по невропсихология, София
  Светлана Илиева Темелкова, Отдел "Закрила на детето" към Дирекция СП - Пазарджик, Пазарджик
  Янко Атанасов Кирков, "КРИОМА" ЕООД, Асеновград
  Стефан Георгиев Генков, PhD, Университетска болница "Св. Наум" ЕООД, София, София
  Северина Стефанова Маркова, Нов Български Университет, София
  Красимира Петрова Йорданова, Община Попово-МКБППМН,
 
   | 1 | 2 | 3 |  >>