Psychology-BG.com
 

 
   
  Красимира Петрова Йорданова, Община Попово-МКБППМН,
  Надя Трендафилова Трендафилова, ДВФУ - Стара Загора, Стара Загора
  Христина Цветанова Христова, "ЦПЗ"ЕООД Враца, Враца
  Павлина Петкова Петкова, Медицински университет, София, Медицински център "Св. Наум" ЕООД, София 1000 ул. Парчевич 66
  Жулиета Иванова Темникова, Специализирана Болница за лечение на деца с церебрална парализа "Св.София" ООД, София
  Соня Илиева Гърчева - Белишка, Общинска администрация, Панагюрище
  Стоян Йорданов Личев, ДКЦ "Дъга-2002" ООД София, София 1000
  Ирина Димитрова Атанасова , Психологически кабинет "VIA", София
  Георги Динев Димитров, Институт по психология - МВР, София
  Татяна Ангелова Жекова, Студио "МилЕН" - психолог и психотерапевт - свободна практика. , Русе
  Красимира Райчева Лазарова, СНЦ " Здраве и морал ", Стара Загора
  д-р Десислава Петкова Кателиева, специалист по спешна медицина,лекар - кординатор в Център за спешна медицинска помощ гр .Варна, варна
  Илияна Димитрова Костадинова, 1.ЕПИК ЕА; 2."Собствен дом за всяко дете", София
  Ката Димулкова Милошевска, Медицински центар Битола, Битола
  Диана Янакиева Апостолова, Национален център за социална рехабилитация - Поморие, Поморие
  Петър Петров Пенчев, СОУ Иван Вазов, Габрово
  Дарина Станева Маринова, център за социална интеграция и рехабилитация на инвалиди, гр.борово
  Надка Бачорска, Фондация за социална промяна и включване, София
  Марина Милчева Иванова, ВИА Медика, София
  Дамяна Христова Илиева, СУ " Св.Климент Охридски",
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  >>