Psychology-BG.com
 

 
   
  Анжелина Константинова Ненова, Клиничен психолог – магистър Психотерапевт, София
  Митко Венелинов Винков, ПГ По икономика Г. С. Раковски, Ямбол
  Пламен Петев Бояджиев, София, София
  Нели Якова Симеонова, МБАЛ - Лом, Лом
  Мален Славчов Маленов, Център за психосоциална подкрепа - София, София
  Ралица Иванова Бърдарова, НЦООЗ, ж.к. Люлин
  Веселина Яниславова Неделчева, Сдружение"Доза обич", "Ръка за ръка"ООД, Бургас
  Ваня Савова , Център за личностно развитие VitoSha, София
  Илиана Олегова Занкова , , София
  Георги Антонов Антонов, Център за обучение, психотерапия и психологично консултиране - Джи Ей - АНТ София ( Клинична база на СУ "Св. Климент Охридски от 2005 г.); Институт по Психодрама Индивидуална и Групова Психотерапия "Бернхард Ахтерберг" ( член на FEPTO и EFTA ), София
  Валентина Денчева Христова, ДПБ с. Церова Кория, Велико Търново, Велико Търново
  Мария Николаева Василева-Вълова, Министерство на образованието, младежта и науката, София
  Хариета Емануилова Манолова, КДЮП Св. Никола, УМБАЛ Александровска, София
  Силвия Йорданова Михайлова, сиа адвертайзинг, софия
  Николай Драгомиров Попов, Център за превенция и социална адаптация, Пловдив
  Мариана Андонова Драганова, ОДГ, Варна
  Милена Йорданова Мачканова, Център за обществена подкрепа на деца и семейства в риск, Пирдоп
  Цанка Златева Попзлатева, СУ "Св. Кл. Охридски", 1700 София
  Еви Христодулу Георгиу, Държавна Психиатрична Болница "Аталаса", Никосиа
  Кинча Бончева Пеева, Кабинет по трансперсонална психотерапия, София, София
 
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  >>