Psychology-BG.com
 

 
   
  Димитрана Ненова Караатанасова, Дирекция "Социално подпомагане", Отдел "Закрила на детето", Панагюрище
  Ваня Иванова Гечева, АМВР-ЦСПП, Пазарджик
  Стефан Тодоров Хубчев, Агенция за развитие на човешките ресурси, Смолян
  Аделина Иванова Атанасова, ДОВДЛРГ "Надежда" с.Гурково, Правец
  Васка Димитрова Узунова, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", СОФИЯ
  Петя Димитрова Събева, Център за личностно развитие, ЧЕУ и ЧДГ, Варна
  Мая Здравкова Иванова, Профайлър консулт, Велико Търново
  Евгения Атанасова Иванова, Корект, Шумен
  Меги Венциславова Величкова, у-ще "Иван Вазов", Габрово
  Михаил Николов Проданов, Институт по психология - МВР, Бургас
  Антоний Борисов Иванов, Институт по психология - МВР, София
  Антон Аспарухов Цифудин, ОУ"Иван Вазов", Вълчедръм
  Петя Илиева Попова, H-Vision, София
  Цветелина Валериева Димитрова, "АСО- Пирели " ЕООД, София
  Лалка Илиева Илиева, Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетните и Непълнолетните Община Сопот, Сопот
  Стоян Йорданов Личев, ДКЦ "Дъга-2002" ООД София, София 1000
  Георги Динев Димитров, Институт по психология - МВР, София
  Красимира Райчева Лазарова, СНЦ " Здраве и морал ", Стара Загора
  Евелина Георгиева Пейчева, Преванитвно-информационен център по проблемите на наркоманиите, София
  Нели Иванова Добрева, СУ Климент Охридски,
 
   | 1 | 2 |  >>