Psychology-BG.com
 

 
   
  Димо Танев Станев, Пом. у-ще "Акад Т. Самодумов", Нова Загора
  Анна Серьожева Найденова Борисова, Фондация " Равен достъп" - НПО, София
  Цветанка Димитрова Лобутова, център за деца с увреждания "Довери ми се", София
  жани Николова Камбурова , Училище " 61во ОУ Св. св. Кирил и Методий", Sofia
  Дамяна Христова Илиева, СУ " Св.Климент Охридски",
  Весела Будьониева Павлова, ПУИ"д-р П. Берон", Враца
  Дарина Красимирова Илиева, СОУ"Н.Й.Вапцаров",
  Марияна Ангелова Симеонова, ОУ "Драган Манчов" - Пловдив, Пловдив
  Хенриета Иванова Илиева - Стоянова, ЧСОУ Дрита, БЧК, НПО и различни фирми, София
  Деница Димитрова Колева, Проект BG051PO0001-5.2.10-0001 „Посока: семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” СНЦ "форум за гражданска солидарност -Чирпан", гр.Чирпан
  Силвия Кръстева Йорданова, Превенция на деца с девиатно поведение, Варна, Район "Вл. Варненчик", Варна
  Стела Иванова Лиданска, Софийски Университет " Свети Климент Охридски", Берковица
  Кармелина Панайотова Колева, ОУ"Св.Кл.Охридски", Попово
  Елена Михайлова Атанасова, 12 СОУ"Цар Иван Асен II", София
  Анета Петрова Атанасова, Софийски университет, София
  Гергана Петкова Атанасова, Природо-математическа гимназия "Акад. Боян Петканчин", Хасково, Хасково, България
  Марияна Георгиева Георгиева, Дружество за социално подпомагане Дневен център за деца в риск, Дряново
  Румяна Стефанова Костова, Сдружение "Равновесие",
  София Георгиева Ангелова, Център за развитие "Тера", Пловдив
  Александра Димитрова Найденова, "Аликорн-Консулт" ЕООД, Бургас
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  >>