Psychology-BG.com
 

 
   
  Марияна Валентинова Георгиева, , Пловдив
  Янко Атанасов Кирков, "КРИОМА" ЕООД, Асеновград
  Пенка Андонова Серкова, ОУ "Христо Смирненски", Пловдив
  Дарина Христова Маркова, ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна, Варна
  Пламен Луков Димитров, Дружество на психолозите в България, София
  Иван Пенчев Баиров, ДОВДЛРГ "Хр.Смирнески" с. Балван, Велико Търново
  Лиляна Цонкова Дукова, Дирекция бюро по труда Оборище, София
  Вероника Андреева Иванова, ОУ"Захари Стоянов", Варна
  Лалка Илиева Илиева, Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетните и Непълнолетните Община Сопот, Сопот
  Красимира Петрова Йорданова, Община Попово-МКБППМН,
  Даниела Радославова Стоянова, 125 СОУ "Професор Боян Пенев", София
  Жулиета Иванова Темникова, Специализирана Болница за лечение на деца с церебрална парализа "Св.София" ООД, София
  Соня Илиева Гърчева - Белишка, Общинска администрация, Панагюрище
  Стоян Йорданов Личев, ДКЦ "Дъга-2002" ООД София, София 1000
  Рая Светлозарова Стефанова, , Варна
  Ирина Димитрова Атанасова , Психологически кабинет "VIA", София
  Ивета Георгиева Костова, ПУ "П.Р.Славейков" гр.Плевен, Плевен
  Емилия Иванова Йотова, Национална финансово-стопанска гимназия, София
  Николай Стефанов Петров, СУПЗ "Еленова Грънчарова" гр. Горна Оряховица; Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни гр. Горна Оряховица; Координатор на проект по програма ФАР "Изграждане на дневен център за работа с деца с ментални увреждание", Горна Оряховица; България
  Ката Димулкова Милошевска, Медицински центар Битола, Битола
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  >>