Psychology-BG.com
 

 
   
  Меги Венциславова Величкова, у-ще "Иван Вазов", Габрово
  Румен Георгиев Рашков, РЦИДУСОП-СОФИЯ ГРАД, София
  Симона Стефанова Стоянова, Wilson Learning Bulgaria, София
  Даниела Петрова Стоянова, свободна практика, Силистра
  ФИЛИП ЮЛИЯНОВ МИТЕВ, , гр. Хасково
  Валентина Висарионова Лесичкова, Центьр за обществена подкрепа, гр.В.Тьрново МСС-Бьлгария, В.Търново
  Катерина Иринчева Турлакова, Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;
Кабинет по психология, психодиагностика, психотерапия, Варна
  Весела Петрова Мелниклийска, ПГСАГ"В.Левски", Благоевград
  Габриела Йорданова Георгиева, СОУ Христо Ботев- Видин, Видин
  Зорница Георгиева Петрова, ОУ "Райно Попович", Карлово
  Слава Маринова Ганчева, ОУ "Хр. Смирненски", гр. Карнобат, обл. Бургас, Карнобат
  Александра Иванова Петрова, СОУ"П.Берон", Пловдив
  Богданка Цачева Георгиева, 144 СОУ "Народни будители" - София, Област София, гр. Своге
  Мая Иванова Коева, МБАЛ "Хигия", Пазарджик
  Таня Славова Петрова, ПГ"Акад.С.П.Корольов"гр.Дупница и частна практика ,МКБППМН, Дупница
  Светлана Колева Колева, Професионална Гимназия по Облекло,гр.Благоевград, Благоевград
  Маргарита Маргаритова Маргаринкова, КСУДС Русе, Русе
  Иванка Генова Янчелова, , Пловдив
  Маргарита Седефчева Маринова, Логопедичен център - София, 1421, София ул. Милевска планина 9Б
  Стойна Любомирова Калайджиева, Помощно училище "Стефан Караджа", Пловдив
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  >>