Psychology-BG.com
 

 
   
  Даниела Христова Малакова, "ПАМ Студио" ЕООД, Велико Търново
  Мален Славчов Маленов, Център за психосоциална подкрепа - София, София
  Петя Дамянова Василева, ДКЦ 6 Пловдив - ЕТ "Ахинора - консулт ", гр. Пловдив
  Валентина Денчева Христова, ДПБ с. Церова Кория, Велико Търново, Велико Търново
  Людмила Симеонова Павлова, СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА "СВ.София", София
  Мариана Андонова Драганова, ОДГ, Варна
  Росиця Велчева Димова, ЦКО Бургас , Бургас
  Цанка Златева Попзлатева, СУ "Св. Кл. Охридски", 1700 София
  Калина Николова Димитрова, Център за обществена подкрепа към Областен съвет на Български Червен кръст - Добрич, Добрич
  Иванка Сотирова Сотирова, , Варна
  Росиця Велчева Димова, ЦКО Бургас , Бургас
  Кремена Иванова Станева, СОУ "Трайко Симеонов", Шумен
  Йорданка Петрова Тонинска, Сдружение Св.Мина-София, София
  Петя Димитрова Събева, Център за личностно развитие, ЧЕУ и ЧДГ, Варна
  Йорданка Величкова Тодорова, Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности - Русе, Русе
  Светлана Петкова Берова, ОУ"Георги Кирков"гр.Казанлък, Казанлък
  Елена Енчева Добрева, КСУДС-гр.Варна, Варна
  Веселина Ценкова Стоева, Обществен възпитател, Червен бряг
  Мая Здравкова Иванова, Профайлър консулт, Велико Търново
  Мариана Йорданова Илкова, Атик ООД, Пловдив
 
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  >>