Psychology-BG.com
 

 
   
  Иван Пенчев Баиров, ДОВДЛРГ "Хр.Смирнески" с. Балван, Велико Търново
  Стефан Георгиев Генков, PhD, Университетска болница "Св. Наум" ЕООД, София, София
  Лиляна Цонкова Дукова, Дирекция бюро по труда Оборище, София
  Мария Огнянова Попова, Военна полиция, София
  Юлия Христова Бояджиева, " Дисижън" ЕООД- консултански център, Варна
  Силвана Желязкова Трендафилова, ООД "Котрен", Пловдив
  Йорданка Йонкова Петкова, Дирекция "СП" гр.Търговище, Търговище
  Биляна Константинова Георгиева, ДИКОН АД, Софийски Университет, София
  Жулиета Иванова Темникова, Специализирана Болница за лечение на деца с церебрална парализа "Св.София" ООД, София
  Стоян Йорданов Личев, ДКЦ "Дъга-2002" ООД София, София 1000
  Наталия Димитрова Димитрова, Вено Холдинг АД, Бургас
  Антонина Николова Кардашева, ОДП - Силистра, Силистра, Варна
  Димо Веселинов Николов, Интер Контакт България, София
  Емилия Владимирова Дойчева, МОНТЕЛ АД, София
  Красимира Недялкова Комнева, Фондация за гражданско образование "МОСТ България", София
  Илияна Димитрова Костадинова, 1.ЕПИК ЕА; 2."Собствен дом за всяко дете", София
  Диана Янакиева Апостолова, Национален център за социална рехабилитация - Поморие, Поморие
  Сава Петков Джонев, СУ "Св. Кл. Охридски", София
  Ивайло Янков Алексиев, НВУ "Васил Левски", Велико Търново
  Деяна Николова Михова, ОП "Социално обслужване" - гр. Поморие, Поморие/Бургас
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  >>