Psychology-BG.com
 

 
   
  Екатерина Христова Воденичарова, РЦПИОВДУСОП, Ямбол
  Димо Танев Станев, Пом. у-ще "Акад Т. Самодумов", Нова Загора
  Адриан Антонов Апостолов, ДОВДЛРГ, София
  Галина Димитрова Господинова, Регионална здравна инспекция , СТара Загора
  Екатерина Радославова Станоева, НПО, Благоевград
  Весела Будьониева Павлова, ПУИ"д-р П. Берон", Враца
  Вяра Ангелова Смиленова, мкбппмн, Пазарджик
  Петя Йорданова Андреева, ОУ "Христо Ботев", Добрич
  Дарина Красимирова Илиева, СОУ"Н.Й.Вапцаров",
  Хенриета Иванова Илиева - Стоянова, ЧСОУ Дрита, БЧК, НПО и различни фирми, София
  Деница Димитрова Колева, Проект BG051PO0001-5.2.10-0001 „Посока: семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” СНЦ "форум за гражданска солидарност -Чирпан", гр.Чирпан
  Светлана Димова Димитрова, http://www.positumpsichotherapy.com/, http://www.proecta.org/team.php, София
  Силвия Кръстева Йорданова, Превенция на деца с девиатно поведение, Варна, Район "Вл. Варненчик", Варна
  Петрана Александрова Александрова, ГПЧЕ"Васил Карагьозов", Ямбол
  Нона Велинова Костадинова, 1. ЗК "УНИКА" АД 2. Психодрама асистент - Институт за психодраматични практики "Хирон", член на Българско дружество по психодрама и групова терапия., София
  Светлана Колева Колева, Професионална Гимназия по Текстил и Облекло,гр.Благоевград ; Регионална Линия за Деца и Юноши , Благоевград, Благоевград
  Михаил Григоров Гърков, Център за изучаване на масите, Рим
  Даниела Христова Топова, ОА Смолян, гр. Смолян
  Надежда Елмирова Дерменджиева, Пси/ЕТ,
  Стела Ивалинова Вътева, Нов български университет, София
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  >>