Psychology-BG.com
 

 
   
  Димитър Ташков Ташков, Алита Консулт, Пловдив
  Александра Петрова Петрова, иТерапи, София
  Петя Димитрова Събева, Център за личностно развитие, ЧЕУ и ЧДГ, Варна
  Мая Здравкова Иванова, Профайлър консулт, Велико Търново
  Иван Илиянов Гогев, СОУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ" град Русе, Русе
  Митко Георгиев Новков, Сдзружение "О.А. Милосърдие", София
  Детелина Димитрова Димитрова, ОУ"Никола Вапцаров", Казанлък
  Мариела Хосе-Антонио Нордел, Осеаник Криейшънс АБ, Стокхолм
  Росица Делчева Кючукова, ВМИ, Пловдив
  Васил Георгиев Мавров, ООД РОМБ, СОФИЯ
  Толя Ангелова Стоицова, Нов български университет, Р-л Департамент Масови комуникации, София 1164
  Пламен Луков Димитров, Дружество на психолозите в България, София
  Северина Стефанова Маркова, Нов Български Университет, София
  Николай Стефанов Петров, СУПЗ "Еленова Грънчарова"; Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Горна Оряховица, Горна Оряховица; България
  Диана Янакиева Апостолова, Национален център за социална рехабилитация - Поморие, Поморие
  Петър Петров Пенчев, СОУ Иван Вазов, Габрово
  Весела Будьониева Павлова, ПУИ"д-р П. Берон", Враца
  Петя Йорданова Андреева, ОУ "Христо Ботев", Добрич
  Дида Янева Митрева, Университет Паисий Хилендарски,
  Михаил Григоров Гърков, Център за изучаване на масите, Рим
 
   | 1 | 2 |  >>